субота, 3 січня 2015 р.

New achievements. New inspiration. New views.

__
Вибачаюсь зо свою відсутність. Але вона була не даремною. Я повернулася. І я маю, що вам сказати.Нарешті я знайшла нове жерело натхнення, і наразі їх декілька. Мені здається, що в мене завершився певний етап в житті. Знайшла і відкрила в собі нові можливості, погляди, вміння...

І це на справді так чудово, відчувати як ти змінюєшся!.. Знаходяться нові пріорітети, твої бажання стають кардинально іншими, і в той час, вони ніби продовжують попередні, але зовсім в іншому руслі.

У мене навіть виникла така ідея, зробити цей блог як місце, де б я зберігала всі свої маленькі "творіння". Ще точно не знаю як воно буде, але я відчуваю, що я відкрила щось нове, і я ділюсь цим з вами <3

translate

Извиняюсь со свое отсутствие. Но оно было не напрасным. Я вернулась. И у меня есть, что вам сказать. Наконец-то я нашла новый источник вдохновения, даже несколько . Кажется у меня завершился определенный этап в жизни. Нашла и открыла в себе новые возможности, взгляды, умение...

 И это на самом деле так прекрасно, чувствовать как ты меняешься!.. Находятся новые приоритеты, твои желания становятся кардинально другими, и в то время, они как бы продолжают предыдущие, но совсем в ином русле. 

 У меня даже возникла такая идея, сделать этот блог как место, где бы я хранила все свои маленькие "творения". Еще точно не знаю как оно будет, но я чувствую, что я открыла что-то новое, и я делюсь этим с вами <3_ _ _
Я полюбила синій, блакитний, синьо-зелений.
Вони якісь неймовірні. Невичерпні. А блакитне волосся? Це як море на твоїй голові, навіть цілий океан. Воно продовжує твої думки і єднає тебе з космосом. Ці малюнки, як символ безмежності думок, мрій, а також нагадування, що у нас самих захована прекрасна сила, яка може змінити і зробити будь-що.
А ще, я насправді не знала, що так приємно дарувати свої малюнки іншим людям. Це так, ніби ти даруєш шматочок себе, своєї душі. Дивовижне відчуття...
translate
Я полюбила синий, голубой, сине-зеленый. 
Они какие-то невероятные. Неисчерпаемы. А голубые волосы? Это как море на твоей голове, даже целый океан. Оно продолжает твои мысли и объединяет тебя с космосом. Эти рисунки, как символ бесконечности мыслей, мечтаний, а также напоминание, что у нас самих спрятана прекрасная сила, которая может изменить и сделать что угодно.
 А еще, я на самом деле не знала, что так приятно дарить свои рисунки другим людям. Это так, будто ты даришь кусочек себя, своей души. Удивительное ощущение...
_ _ _

2 коментарі: